Alle uitslagen van de NWB

van 1946 tot heden                                                

Amateurs 

Na de oorlog in 1946 kwam de wielersport weer langzaam op gang en werden er in diverse Limburgse en Brabantse plaatsen wedstrijden georganiseerd .Vaak ging het om de plaatselijke eer en meestal ook op gewone rijwielen omdat racemateriaal nog nauwelijks voorhanden was. In Zuid-Limburg werden door de diverse mijnen de Mijnwerkersronden georganiseerd waaraan alleen kon worden deelgenomen door mensen die werkzaam waren bij de mijnen. 
Omdat er steeds meer jongens waren die belangstelling hadden voor de wielersport werd in Zuid-Limburg de organisatie Samenwerkende Ronden Comites (SRC) opgericht, en al spoedig kwamen de wedstrijden op gang en iedereen mocht deelnemen.
Toeschouwersaantallen van 5.000 tot soms zelfs 10.000 zorgden ervoor dat er vaak 3 ronden op een dag werden verreden.
 
Er moest structuur worden gevonden maar dat was in het zuiden niet vanzelfsprekend met als gevolg dat de SRC vrij snel werd opgeheven en ook voor de Mijnwerkersronden werd de animo steeds minder waardoor de meeste renners in Zuid Limburg overstapten naar de NWU, de latere  KNWU.
 

In Midden-Limburg was men ondertussen ook al volop aan het fietsen maar er bleek al gauw dat er gebrek aan samenwerking was waardoor enkele mensen uit Echt en Tegelen de koppen bij elkaar staken om spelregels op te stellen,een duidelijk reglement moest er komen en  toen alles na vele vergaderingen op papier stond kwamen de comités  in Hotel " de Zwaan in  Swalmen bijeen en dat leidde  op 1 maart1950 tot de oprichting van de Wielerfederatie Limburg. 

Ook Oost-Brabant zocht contact zodat de ledenlijsten vrij snel groeiden naar ruim 150 deelnemers. De categorieën noemde men Senioren en Junioren. 
Het duurde nog tot 1958 voordat ook de aspiranten een eigen afdeling kregen zodat jongens van 11-12 jaar niet meer samen met knapen van 17-18 moesten wedijveren.


Met de ronde van Siebengewald van 1990  komt er een einde aan de sponsoring van 25 jaar Superploeg
 ( voorheen VIVO ) Op kop rijden Piet Hindriks en Jac van Kessel. Deze laatste wedstrijd wordt in stijl afgesloten  met een overwinning van Super renner Henk Tijssen.

 

Aan het vertrek in 1955 met Jan Corstjens en Jo Schell (2e en 3e van links eerste rij).

         Vivorenner Gerrit de Wit wint de ronde van Kessel Eik

         Jef Drummen-Henk Smits-Henk Cornelissen-Walter Hairwassers en Remmelt Hindriks v.l.n.r.